PK-BIOENERGI

Vår mission är att se till att

det alltid finns virke tillgängligt

VERKSAMHET

Benn%C3%A4s_1_PV_edited_edited.jpg

Värmecentral 

Pedersöre Värme använder ca 28 500 flis m3 träenergivirke vid 8 värmecentraler. Nästan all träenergivirke går via PK Bioenergis terminal i Kållby.

energiravaruanvandning-PK-Bioenergi.png

Aktuellt

PK Bioenergi verksamhet bygger på att anskaffa virke för ägarens behov. Årsbehov rör sig kring 16 000 fast m3. Vi har planmässigt övergått till en större andel lövvirke vid inköp under de senaste åren. Under inköpsperioden 2019-2020 kommer lövvedens andel att uppgå till 58 %. Björk har ett högre energiinnehåll och virkeslager av lövträd minskar insekttrycket.

Inköpen sker genom avtal med Skogsvårdsföreningen Österbotten, L&T Biowatti Oy, OTSO Metsäpalvelut och Junnikkala Oy.

Tidigare erfarenhet av energivirkeslager vid skogsväg har klart visat att en hållbar hantering skall ske via terminal. Via terminal kan vi garantera energiråvara till våra kunders centraler i alla väder året om.

Spårgränd KeA_edited.jpg

Värmecentral

Kronoby Energiandelslag använder ca 13 200 flis m3 träenergivirke vid 4 värmecentraler. Nästan all träenergivirke går via PK Bioenergis terminal i Kållby.

 

OM OSS

Ab PK-Bioenergi Oy grundades när Kronoby Energiandelslag och Pedersöre Värme Oy gemensamt bildade ett anskaffningsbolag 19 oktober 2010. Båda hade behov av ett system med inköp vid vägkant eftersom det gamla förfaringssättet med inköp med förskottsbetalningar och slutlig betalning vid flisning inte var till fördel för energivirkeshandeln.

2014 så övergick PK till att handha logistiken helt och under året färdigställdes ett terminalområde på 3 ha vid Kållby.

PK-Bioenergis syfte är att

  • Säkerställa tillgången på energivirke till ägarnas värmeanläggningar

  • genom en gemensam uppköpsorganisation förenkla logistiken för energivirkeshanteringen

  • genom erfarenhet minska svårigheter vid övergång till nya former inom energivirkesanskaffning

 

2010

GRUNDAT

2014

13

50 000

NY TERMINAL
VÄRMECENTRALER
/m3 flis

KONTAKT

Kontakt
FO nummer: 2368010-9

Postadress

Småböndersvägen 7

68700 Terjärv

Pkbioenergi1.jpg

Stefan Högnabba

Tel. 040 754 1903 

E-post stefan.hognabba@multi.fi

 

Kjell Gripenberg ordf

Tel. 050 5545724

PK Bio Logo MS Office.png